การฉีด Botulinum Toxin บริเวณไหล่ รักแร้และน่องเพื่อเพิ่มการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ ลดเหงื่อและกลิ่นตัวและลดขนาดให้เรียวเล็ก